In this article, you will get all information regarding Доживотен ТЕЛК за още 31 заболявания

По новата формула ще се събират заболявания – 20% от сумата на всички останали увреждания ще се добавят към процента на този, който дава най-голямо увреждане

За още 31 заболявания ще се издават пожизнени ТЕЛТ и няма да е необходимо хората да се преглеждат на всеки 3 години, което предвиждат публикуваните изменения в Наредбата за медицинска експертиза на работоспособността.

С тяхна помощ ще се разшири кръгът от заболявания и състояния, при които се установява пожизнена трайна нетрудоспособност. Тази възможност беше предоставена за първи път с промени, направени през 2021 г. от тогавашния служебен министър на здравеопазването Стойчо Кацаров.

Сега повече от 110 заболявания правят възможно сертифицирането на хората за цял живот. Това са състояния, при които увреждането на пациентите се счита за постоянно и необратимо.

Предлага се за много чести и тежки епилептични припадъци добавете доживотна инвалидност и чуждестранна помощ. Ще бъде предоставен и доживотен ТЕЛК тежка множествена склероза. Тази група включва също аутистични разстройства при хора над 16 години. при тежка и много тежка форма – 80 и 100%.

Предлагат се и в ектопия на пикочния мехур със 100% (оценката е валидна преди и след оперативно лечение), както и при заболявания, свързани с карцином на щитовидната жлеза и преживяемост след петата година. Ще има решение за цял живот сега и след това захарен диабет тип 2 с две или повече усложнения – 50 и 60%.

Освен това събирането на заболяванията за ТЕЛК трябва да се извършва по нова формула. Както “24 часа” писа, най-високият процент занапред ще се дава за най-тежкото увреждане, но към него ще се добавят 20% от размера на лихвата за други увреждания.

Настоящата формула е от 2018 г. Базовият процент се дава за най-тежкото увреждане, но сумирането на заболяванията е възможно само ако човек има поне 2 заболявания, които дават повече от 50% увреждане. След това към процента на заболяването с най-висока степен се добавят 20% от сбора на всички придружаващи заболявания.

Друга важна промяна е, че хората с психични заболявания вече ще имат право на чуждестранна помощ, дори при инвалидност под 90%. В момента само лица с увреждане над 90% имат право, с изключение, направено за деца. Сега се предлага изключението да се прилага и за възрастни с психични заболявания, които биха били засегнати от загубата на основни социални и ключови умения, което води до невъзможност за съществуване без контрол.

Увеличават се и някои проценти в ТЕЛК решенията. При сърдечно-съдовите заболявания степента на увреждане ще се прилага още след първата година от миокардния инфаркт без хемодинамични нарушения и без усложнения (50%). Сега 80% се дават само през първата година. Нараства и честотата на сърдечната недостатъчност и вродените сърдечни пороци.

Има и нова хипотеза при сърдечните интервенции – те се представят за първи път 50% при пациенти, оперирани за клапна протеза или аорто-коронарен байпас без хемодинамични нарушения.

Увеличава се и делът на оперираните деца.

При дефинирането на загубата на слуха се предлага изцяло нова класификация според последните стандарти на Световната здравна организация. Сега при загубата на слуха с пожизнен ТЕЛК имаше само 2 степени на тежест, а в бъдеще те ще бъдат прецизирани до три и ще се увеличат. При пълна загуба на слуха процентът остава 91.

В почти всички раздели терминът относно продължителността на времето от момента на операцията или резултата от хистологично изследване на злокачествено заболяване се допълва от пожизнен период на инвалидност.

Предложено е увеличение на честотата на злокачествените тумори на панкреаса от 80 на 91.

При тежка степен на плоскостъпие след навършване на една година се предлага процентът да се увеличи съответно за едно стъпало – от 30 на 50, а за две – от 50 на 71.

Със същите промени се урежда правото на родител на болничен лист за здраво дете до 12 години, завърнало се от училище или детска градина.

Въпреки многократните сигнали на хора с увреждания, предложените промени не решават един от най-важните проблеми – времето за освидетелстване пред ТЕЛК и НЕЛК. Освен това закъсненията в значителна част от делата са драстични, защото достигат до една година от датата на подаване на документите.

„Нормативно установеният 3-месечен срок за издаване на решение от ТЕЛК и НЕЛК от датата на получаване на медицински документи, при липса на надлежно финансово осигуряване през този период, също е твърде дълъг и е предпоставка за нарушаване на правата на гражданите. . които са лишени от възможността да упражняват правата си на хора с увреждания за известно време до издаване на експертното заключение“, пише в становището си омбудсманът Диана Ковачева.

Тя обяснява, че експертизите не търсят възможност да информират гражданите, които трябва да се явят на повторен преглед в съответния момент, за да не се стигне до прекъсване. „Съдейки по постъпилите жалби и сигнали, гражданите се уведомяват едва след изтичане на трайно намалената им работоспособност/вид и степен на увреждане, като много от тях тепърва ще подават документи за преосвидетелстване. Така се чака поне 3 месеца за час, а в повечето случаи и повече”, пише Ковачева. Тревожно е също, че проблемът с просрочените след 30 юни 2022 г. експертизи, които не са официално подновени, остава сериозен. Така хората с увреждания на практика остават без средства с месеци – за времето до издаване на нова експертиза.Доживотен ТЕЛК за още 31 заболявания

For more visit computernetworktopology.com

Latest News by computernetworktopology.com