In this article, you will get all information regarding Bộ Công thương đề xuất giá điện: EVN được tăng khi giá bán lẻ bình quân tăng từ 1% | thefastnewz

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

</p><p>Theo đó, khi các thông số đầu vào biến động làm giá bán lẻ điện bình quân giảm so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm giảm giá bán lẻ điện bình quân ở mức tương ứng nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu của khung giá và điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện theo quy định hiện hành về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Sau khi điều chỉnh giảm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để kiểm tra, giám sát.</p><p>Còn khi giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1% đến dưới 5% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành và trong khung giá, EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân ở mức tương ứng và tăng giá bán lẻ điện cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện theo quy định hiện hành về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.</p><p>Sau khi điều chỉnh, EVN có trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để kiểm tra, giám sát.</p><div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""><div class="PhotoCMS_Caption"><p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Theo dự thảo khi giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1% đến dưới 5% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành và trong khung giá, EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân ở mức tương ứng</p></div></div><p>Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành và trong khung giá, EVN lập hồ sơ phương án giá bán lẻ điện bình quân trình Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.</p><p>Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kiểm tra, rà soát và có ý kiến đối với phương án giá bán lẻ điện bình quân do EVN trình. Căn cứ ý kiến bằng văn bản của Bộ Công Thương, EVN sẽ quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân và tăng giá bán lẻ điện cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện theo quy định hiện hành về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện kể từ 1/10 của năm đó.</p><p>Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tính toán tăng từ 10% trở lên so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành hoặc ngoài khung giá hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, EVN lập hồ sơ phương án giá bán lẻ điện bình quân trình Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.</p><p>Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kiểm tra, rà soát, báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước ngày 1/9 năm đó để Ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến.</p><p>Trước ngày 15/9 năm đó, Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoàn chỉnh báo cáo rà soát phương án giá bán lẻ điện bình quân theo ý kiến của Ban Chỉ đạo điều hành giá, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến để EVN thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/10 năm có biến động giá…</p><p><b>* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV On-line và VTVGo!</b></p></div><p style="display: inline;"> Denial of responsibility! This post is auto generated. In each article, the hyperlink to the primary source is specified. All Materials and trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your articles, please contact us by email – thefastnewz@gmail.com. The content will be deleted within 8 hours. (maybe within Minutes)</p><p>Bộ Công thương đề xuất giá điện: EVN được tăng khi giá bán lẻ bình quân tăng từ 1% | thefastnewz<br /> <br /><a href="https://computernetworktopology.com/">For more visit computernetworktopology.com </a><div class="quads-location quads-ad3" id="quads-ad3" style="float:none;margin:0px;"> <script type="text/javascript">atOptions = { 'key' : '813d529a5f4b7d979fe95904ad2a6888', 'format' : 'iframe', 'height' : 600, 'width' : 160, 'params' : {} }; document.write('<scr' + 'ipt type="text/javascript" src="http' + (location.protocol === 'https:' ? 's' : '') + '://sinisterbatchoddly.com/813d529a5f4b7d979fe95904ad2a6888/invoke.js"></scr' + 'ipt>');</script> </div></p><p>Latest News by computernetworktopology.com<div class="quads-location quads-ad2" id="quads-ad2" style="float:none;margin:0px;"> <script type='text/javascript' src='//sinisterbatchoddly.com/cf/1a/07/cf1a071294cd06c4e3a4720681c8c36c.js' defer></script> </div></div><div class="post-tags"> Tags: <a href="https://computernetworktopology.com/tag/ban/" rel="tag">ban</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/binh/" rel="tag">Binh</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/bo/" rel="tag">bổ</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/cong/" rel="tag">Công</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/de/" rel="tag">Đề</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/dien/" rel="tag">Điện</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/duoc/" rel="tag">được</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/evn/" rel="tag">EVN</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/gia/" rel="tag">gia</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/khi/" rel="tag">khi</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/le/" rel="tag">lễ</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/quan/" rel="tag">Quan</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/tang/" rel="tag">tặng</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/thefastnewz/" rel="tag">thefastnewz</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/thuong/" rel="tag">Thường</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/tu/" rel="tag">tử</a>, <a href="https://computernetworktopology.com/tag/xuat/" rel="tag">Xuất</a></div><div class="post-related dosislite-blog"><h3 class="post-related-title">Related Posts</h3><div class="row"><div class="col-md-4 item-relate post"><div class="inner-post"><div class="post-info"><h3 class="post-title"><a href="https://computernetworktopology.com/trump-indictment-will-create-threat-worse-than-after-9-11/">Trump indictment will create threat ‘worse than after 9/11’</a></h3><div class="post-meta"><div class="ath-post"> <span>by</span> sohailanwar</div><div class="comment-number"> No Comments</div></div></div></div></div><div class="col-md-4 item-relate post"><div class="inner-post"><div class="post-info"><h3 class="post-title"><a href="https://computernetworktopology.com/protesters-clash-with-law-enforcement-in-chabahar-over-news-of-teenagers-rape-by-police-chief/">Protesters Clash with Law Enforcement in Chabahar Over News of Teenager’s Rape by Police Chief</a></h3><div class="post-meta"><div class="ath-post"> <span>by</span> sohailanwar</div><div class="comment-number"> No Comments</div></div></div></div></div><div class="col-md-4 item-relate post"><div class="inner-post"><div class="post-info"><h3 class="post-title"><a href="https://computernetworktopology.com/nba-2k23-is-the-finest-sports-game-ever-made-review-usa-new-news/">NBA 2K23 is the finest sports game ever made: review | Usa new news</a></h3><div class="post-meta"><div class="ath-post"> <span>by</span> sohailanwar</div><div class="comment-number"> No Comments</div></div></div></div></div></div></div><div id="respond" class="comment-respond"><h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Leave a Reply <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/bo-cong-thuong-de-xuat-gia-dien-evn-duoc-tang-khi-gia-ban-le-binh-quan-tang-tu-1-thefastnewz/#respond" style="display:none;">Cancel</a></small></h3><form action="https://computernetworktopology.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><textarea name="comment" id="message" class="textarea-form" placeholder="Your comment ..." rows="1"></textarea><div class="row"><div class="col-sm-6"><input type="text" name="author" id="name" class="input-form" placeholder="Your name *" /></div><div class="col-sm-6"><input type="text" name="email" id="email" class="input-form" placeholder="Your email *"/></div><div class="col-sm-12"><input type="text" name="url" id="url" class="input-form" placeholder="Website URL"/></div></div><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="comment_submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='63282' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="7bad079d06" /></p><p style="display: none !important;"><label>Δ<textarea name="ak_hp_textarea" cols="45" rows="8" maxlength="100"></textarea></label><input type="hidden" id="ak_js_1" name="ak_js" value="161"/><script>document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );</script></p></form></div></div></div></div></div></div></div></div></div><footer id="dosislite-footer"><div class="footer-ins"><div id="text-4" class="widget widget_text"><div class="textwidget"><p><script type='text/javascript' src='//sinisterbatchoddly.com/6a/65/66/6a656636102224ff973f21f450d9930b.js' defer></script></p></div></div><div id="text-6" class="widget widget_text"><div class="textwidget"><p><script type="text/javascript">atOptions = { 'key' : '71c5805540c02d552c893a2b67d6481c', 'format' : 'iframe', 'height' : 60, 'width' : 468, 'params' : {} }; document.write('<scr' + 'ipt type="text/javascript" src="http' + (location.protocol === 'https:' ? 's' : '') + '://sinisterbatchoddly.com/71c5805540c02d552c893a2b67d6481c/invoke.js"></scr' + 'ipt>');</script></p></div></div></div><div class="main-footer"><div class="container"><div class="logo-footer"><h2 class="text-logo">Computer Network Topology</h2> <span class="tagline">Ultimate Guide on Computer Engineering Terms</span></div><div class="copyright"> Copyright © Computernetworktopology.com</div><div class="footer-social dosislite-social"></div></div></div></footer></div> <script data-minify="1" type="text/javascript" src="https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/quick-adsense-reloaded/assets/js/ads-ec9631e4919bf6cb26dd04bfda2ed71a.js" defer></script><script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/p/jetpack/11.3.2/_inc/build/photon/photon.min.js' id='jetpack-photon-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index-ae5e84edcf6e27eb85ef70603c9ce816.js' id='swv-js' defer></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'>/* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/computernetworktopology.com\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */</script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index-c40c82f6beddefb46719aac7625247d4.js' id='contact-form-7-js' defer></script> <script type='text/javascript' id='toc-front-js-extra'>/* <![CDATA[ */ var tocplus = {"visibility_show":"show","visibility_hide":"hide","width":"Auto"}; /* ]]> */</script> <script type='text/javascript' src='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/busting/1/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min-2106.js' id='toc-front-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/dosislite/libs/fitvids/fitvids-d2e81e8662cb436111141619bfc6c6b1.js' id='fitvids-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://computernetworktopology.com/wp-content/themes/dosislite/libs/owl/owl.carousel.min.js' id='owl-carousel-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/dosislite/libs/chosen/chosen-1af17fe0d7e381d4f7fcb7256da34969.js' id='chosen-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/6.0.2/wp-includes/js/imagesloaded.min.js' id='imagesloaded-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/dosislite/assets/js/dosislite-scripts-48950e3b59629048f117891382510df4.js' id='dosislite-scripts-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://c0.wp.com/c/6.0.2/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-lazy-images/dist/intersection-observer-ddbeb8e76cfb2a873e80dbb62b1b6bbd.js' id='jetpack-lazy-images-polyfill-intersectionobserver-js' defer></script> <script type='text/javascript' id='jetpack-lazy-images-js-extra'>/* <![CDATA[ */ var jetpackLazyImagesL10n = {"loading_warning":"Images are still loading. Please cancel your print and try again."}; /* ]]> */</script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/jetpack/jetpack_vendor/automattic/jetpack-lazy-images/dist/lazy-images-69e49c9d26e0bcd3166867517c2c03fc.js' id='jetpack-lazy-images-js' defer></script> <script type='text/javascript' id='jquery-lazyloadxt-js-extra'>/* <![CDATA[ */ var a3_lazyload_params = {"apply_images":"1","apply_videos":"1"}; /* ]]> */</script> <script type='text/javascript' src='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/busting/1/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/js/jquery.lazyloadxt.extra.min-2.6.0.js' id='jquery-lazyloadxt-js' defer></script> <script type='text/javascript' src='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/busting/1/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/js/jquery.lazyloadxt.srcset.min-2.6.0.js' id='jquery-lazyloadxt-srcset-js' defer></script> <script type='text/javascript' id='jquery-lazyloadxt-extend-js-extra'>/* <![CDATA[ */ var a3_lazyload_extend_params = {"edgeY":"0","horizontal_container_classnames":""}; /* ]]> */</script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/js/jquery.lazyloadxt.extend-66f7f7071860c0742b617f9429407ae5.js' id='jquery-lazyloadxt-extend-js' defer></script> <script data-minify="1" type='text/javascript' src='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/quick-adsense-reloaded/assets/js/ads-e834073c5592106b9285a549aeb7190e.js' id='quads-admin-ads-js' defer></script> <script data-minify="1" defer type='text/javascript' src='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/akismet/_inc/akismet-frontend-9dec8c84632cead85c4a8620dbe2f600.js' id='akismet-frontend-js'></script> <script>/(trident|msie)/i.test(navigator.userAgent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){var t,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tagName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1);</script> <script src='https://stats.wp.com/e-202240.js' defer></script> <script>_stq = window._stq || []; _stq.push([ 'view', {v:'ext',j:'1:11.3.2',blog:'157624949',post:'63282',tz:'0',srv:'computernetworktopology.com'} ]); _stq.push([ 'clickTrackerInit', '157624949', '63282' ]);</script> <script>window.lazyLoadOptions={elements_selector:"iframe[data-lazy-src]",data_src:"lazy-src",data_srcset:"lazy-srcset",data_sizes:"lazy-sizes",class_loading:"lazyloading",class_loaded:"lazyloaded",threshold:300,callback_loaded:function(element){if(element.tagName==="IFRAME"&&element.dataset.rocketLazyload=="fitvidscompatible"){if(element.classList.contains("lazyloaded")){if(typeof window.jQuery!="undefined"){if(jQuery.fn.fitVids){jQuery(element).parent().fitVids()}}}}}};window.addEventListener('LazyLoad::Initialized',function(e){var lazyLoadInstance=e.detail.instance;if(window.MutationObserver){var observer=new MutationObserver(function(mutations){var image_count=0;var iframe_count=0;var rocketlazy_count=0;mutations.forEach(function(mutation){for(i=0;i<mutation.addedNodes.length;i++){if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){return} if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){return} images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img');is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG";iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe');is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME";rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload');image_count+=images.length;iframe_count+=iframes.length;rocketlazy_count+=rocket_lazy.length;if(is_image){image_count+=1} if(is_iframe){iframe_count+=1}}});if(image_count>0||iframe_count>0||rocketlazy_count>0){lazyLoadInstance.update()}});var b=document.getElementsByTagName("body")[0];var config={childList:!0,subtree:!0};observer.observe(b,config)}},!1)</script><script data-no-minify="1" async src="https://computernetworktopology.com/wp-content/plugins/wp-rocket.3.5.4/assets/js/lazyload/12.0/lazyload.min.js"></script><noscript><link rel='stylesheet' id='wp-block-library-css' href='https://c0.wp.com/c/6.0.2/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css' type='text/css' media='all' /></noscript><noscript><link rel='stylesheet' id='mediaelement-css' href='https://c0.wp.com/c/6.0.2/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css' type='text/css' media='all' /></noscript><noscript><link rel='stylesheet' id='wp-mediaelement-css' href='https://c0.wp.com/c/6.0.2/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css' type='text/css' media='all' /></noscript><noscript><link rel='stylesheet' id='quads-style-css-css' href='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/busting/1/wp-content/plugins/quick-adsense-reloaded/includes/gutenberg/dist/blocks.style.build-2.0.59.css' type='text/css' media='all' /></noscript><noscript><link data-minify="1" rel='stylesheet' id='contact-form-7-css' href='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles-1461c31cf3afeabaa385ca6c931bcc07.css' type='text/css' media='all' /></noscript><noscript><link rel='stylesheet' id='toc-screen-css' href='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/busting/1/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/screen.min-2106.css' type='text/css' media='all' /></noscript><noscript><link rel='stylesheet' id='dosislite-googlefonts-css' href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald%3A400%2C500%7CWork+Sans%3A400&subset=latin%2Clatin-ext&display=swap' type='text/css' media='all' /></noscript><noscript><link rel='stylesheet' id='bootstrap-css' href='https://computernetworktopology.com/wp-content/themes/dosislite/libs/bootstrap/bootstrap.min.css' type='text/css' media='all' /></noscript><noscript><link rel='stylesheet' id='font-awesome-css' href='https://computernetworktopology.com/wp-content/themes/dosislite/libs/font-awesome/css/all.min.css' type='text/css' media='all' /></noscript><noscript><link data-minify="1" rel='stylesheet' id='chosen-css' href='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/dosislite/libs/chosen/chosen-a94678ac57bf14b77a153df494606da3.css' type='text/css' media='all' /></noscript><noscript><link rel='stylesheet' id='owl-carousel-css' href='https://computernetworktopology.com/wp-content/themes/dosislite/libs/owl/owl.carousel.min.css' type='text/css' media='all' /></noscript><noscript><link data-minify="1" rel='stylesheet' id='dosislite-style-css' href='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/themes/dosislite/style-6bb3253c55740f2da9c4e342770a4d36.css' type='text/css' media='all' /></noscript><noscript><link rel='stylesheet' id='tablepress-default-css' href='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/busting/1/wp-content/tablepress-combined.min-3.css' type='text/css' media='all' /></noscript><noscript><link data-minify="1" rel='stylesheet' id='jquery-lazyloadxt-spinner-css-css' href='https://computernetworktopology.com/wp-content/cache/min/1/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/css/jquery.lazyloadxt.spinner-5d2838cf761672b25259daa8675c7bfe.css' type='text/css' media='all' /></noscript><noscript><link rel='stylesheet' id='jetpack_css-css' href='https://c0.wp.com/p/jetpack/11.3.2/css/jetpack.css' type='text/css' media='all' /></noscript></body></html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: https://wp-rocket.me -->