In this article, you will get all information regarding Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng nhận thêm trọng trách mới | thefastnewz

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Nguyễn Văn Thể.

Source link

The post Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng nhận thêm trọng trách mới appeared first on thefastnewz.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng nhận thêm trọng trách mới | thefastnewz

For more visit computernetworktopology.com

Latest News by computernetworktopology.com